Almet metalizacja

Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu.

Witryna ta może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administrator serwisu może wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w swoich produktach, usługach, programach w serwisie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. On także jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych, które docierają do naszego serwisu poprzez różne formy jak newsletter czy rejestracja konta.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego serwisu. W żadnym wypadku Wasze dane nie będą wykorzystywane, przetwarzane, ani odsprzedawane żadnym podmiotom trzecim. Natomiast dane pozyskane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Wasze listy elektroniczne.

Jeżeli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu wysłania Wam naszego Newslettera.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.

Informacja o przetwarzaniu i dostępie do danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych mi w celu wykonania umowy sprzedaży towarów lub umowy świadczenia usług jest Karol Jakubczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALMET z siedzibą przy ul. Kopalniana 12g, 42-271 Częstochowa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w powyższym zakresie.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania i obowiązkowego okresu przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami rozporządzenia.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz żądania usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, podlega ograniczeniu przez obowiązujące przepisy prawa, np. w zakresie związanym z obowiązkiem przechowywania dokumentacji dla celów rachunkowych.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się drogą mailową na adres: info@metalizowanie.pl.

Tradictional Vacuum Metalization

Thanks to metalization carried out by traditional varnishes, we can gain very impressive visual effects, that makes products more luxurious. Traditional metalization enables to do the amazing coats at low unit and new production-bringing into play costs. This technology is addressed to small and medium volumes.

Vacuum Uv Metalization With Higher Chemical And Mechanic Resistance

On the modern, automatic varnishing production line, we make UV coats resistant to perfumes or other cosmetic substances. UV technology is addressed particularly to perfume and cosmetic packaging companies or if you value the esthetic of coat and parameters of mechanic resistance.

Varnishing By Decorative Tradictional Laquers And Hardened By Uv Rays

We can simply and totally change the nature of your products using special lacquer coats. Qualities of varnished coats make that the customer gets high-class and good-looking product, that is visually satisfying and have the high performance parameters.

What can we offer?

Glittering

Glittering

High gloss Piano black

High gloss Piano black

Frosting effect

Frosting effect

Special effects

Special effects

Matting

Matting

Mat metalization

Mat metalization

Shiny metalization

Shiny metalization

Pearl effect

Pearl effect

Color gradient

Color gradient

Satin Color

Satin Color

Silver Satin

Silver Satin

Gold Satin

Gold Satin