Almet metalizacja

RODO

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, na podstawie którego będą przetwarzane Państwa dane. W związku z tym informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych jest:
Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna, ul. Kopalniana 12g, 42-271 Częstochowa,

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna, ul. Kopalniana 12g, 42-271 Częstochowa,

  • e-mailem na adres: info@metalizowanie.pl,
  • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.metalizowanie.pl/

Jakie masz prawa?
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do bycia zapomnianym, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany?
a) w celu zawarcia umowy, w celu realizacji umowy oraz obsługi zadań posprzedażowych,
b) pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych
c) na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna umowy o świadczenie usług oferowanych przez Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna ciążącego na Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie  rzepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.  atomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Komu przekażemy Twoje dane?
Dane mogą być przekazane Partnerom współpracującym z Administratorem, w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna umowy (np. podmiotom realizującym zamówienia, podmiotom zajmującym się obsługą klienta, dostawcom usług, firmom kurierskim realizującym wysyłkę towarów). Ponadto Almet Jarosław i Jakub Łyko Spółka Jawna jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?
Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

Tradictional Vacuum Metalization

Thanks to metalization carried out by traditional varnishes, we can gain very impressive visual effects, that makes products more luxurious. Traditional metalization enables to do the amazing coats at low unit and new production-bringing into play costs. This technology is addressed to small and medium volumes.

Vacuum Uv Metalization With Higher Chemical And Mechanic Resistance

On the modern, automatic varnishing production line, we make UV coats resistant to perfumes or other cosmetic substances. UV technology is addressed particularly to perfume and cosmetic packaging companies or if you value the esthetic of coat and parameters of mechanic resistance.

Varnishing By Decorative Tradictional Laquers And Hardened By Uv Rays

We can simply and totally change the nature of your products using special lacquer coats. Qualities of varnished coats make that the customer gets high-class and good-looking product, that is visually satisfying and have the high performance parameters.

What can we offer?

Glittering

Glittering

High gloss Piano black

High gloss Piano black

Frosting effect

Frosting effect

Special effects

Special effects

Matting

Matting

Mat metalization

Mat metalization

Shiny metalization

Shiny metalization

Pearl effect

Pearl effect

Color gradient

Color gradient

Satin Color

Satin Color

Silver Satin

Silver Satin

Gold Satin

Gold Satin